Finns det något jag inte får förtära under SMILY-behandlingen?