fbpx

SMILY™ Informerat patientsamtycke

Informerat patientsamtycke gällande SMILYs tandregleringsbehandling med clear aligners.

Du har blivit godkänd för tandreglering hos SMILY. Även om en tandreglering kan leda till ett hälsosammare och vackrare leende bör man vara uppmärksam på att alla typer av tandregleringsbehandlingar (inklusive behandling med SMILY clear aligners) har begränsningar och att det finns risker som bör övervägas innan behandlingen påbörjas.

Vad är Clear Aligners (skenor)

SMILY clear aligners består av en rad transparenta skenor som en efter en flyttar dina tänder i kontrollerade och gradvisa steg. Vår produkt innefattar en inledande konsultation med avancerad 3D-teknik och en personlig behandlingsplan som godkänts av en tandläkare. När din behandlingsplan har blivit godkänd av en tandläkare kommer dina individanpassade SMILY clear aligners att tillverkas för att passa just din behandlingsplan.

Fördelar

• SMILY clear aligners är ett estetiskt alternativ till konventionell fast tandställning.

• Clear aligners är transparenta och märks knappt. Väldigt få kommer märka att du genomgår en behandling.

• Din individuella 3D-behandlingsplan visualiseras genom en länk eller på ditt personliga SMILY Dashboard.

• Med clear aligners kan du fortfarande bibehålla en normal tandhygien med tandborstning och tandtråd, vilket kan vara svårt med en konventionell fast tandställning.

• Clear aligners innefattar varken metalltråd eller metallfästen som konventionell tandställning.

• Den som använder clear aligners kan få förbättrad tandhygiejnen, både under och efter behandlingen.

• Patienter som genomgår en behandling med clear aligners kan få ett friskare tandkött.

Behandlingsprocess

En behandling börjar alltid med en grundläggande konsultation hos en av våra behandlare. Under konsultationen tar vi bilder och 3D-skannar dina tänder. Bilderna, 3D-skanningarna och en grundlig beskrivning av ditt fall skickas därefter till vårt partner-laboratorium. Baserat på 3D-skanningen och beskrivningen i din journal tar både legitimerade tandläkare och tekniker på laboratoriet fram en behandlingsplan i 3D.

Vi tar inga röntgenbilder av dina tänder och vi förutsätter att du under de senaste 12 månaderna har varit på en undersökning hos en tandläkare. Vi förutsätter att du varit hos tandläkare och har tagit röntgenbilder samt har blivit uppmärksammad om dina tänders och tandrötters hälsotillstånd i förhållande till en behandling med clear aligners.

När din behandlingsplan godkänts av en legitimerad tandläkare i Sverige påbörjas tillverkningen av dina individanpassade skenor. Hur många aligners du ska använda beror helt på hur komplex din behandlingsplan är. Skenorna läggs i små påsar som numreras individuellt. Du hämtar ut dina skenor vid ditt andra besök “Förberedelse och uthämtning av aligners”.

Om du inte har fått andra instruktioner från din behandlare på SMILY ska du använda dina aligners 22 timmar per dygn. Du bör endast ta ut dem när du ska borsta tänderna, använda tandtråd eller äta mat. Du bör byta till ett nytt set aligners varannan vecka. Hur länge behandlingen kommer att pågå beror helt på hur komplex behandlingen är. Vissa behandlingar kräver attachments, vilket är små diskreta fästen av komposit som klistras fast på tänderna.

Attachments underlättar framförallt vid svårare rotationer och är inte skadliga för tänderna och avlägsnas igen efter avslutad behandling. Vissa behandlingar kräver också “Refinement Aligners”, extra skenor, för att ett optimalt resultat ska kunna uppnås.

Risker/nackdelar

Precis som med andra tandregleringsmetoder kan tandreglering med SMILY clear aligners medföra följande risker:

(a) Otillräcklig användning av skenorna under rekommenderad tid, dv.s 22 timmar varje dygn. Uteblivna besök eller ovanligt formade tänder kan påverka behandlingens längd och förväntat slutresultat.

(b) Ömhet i tänder och tandkött bör förväntas under de första 24-72 timmarna samt vid varje byte av skenor. Ömheten får man dock räkna med genom hela behandlingen.

(c) Under kortare perioder kan tandkött, kinder och läppar bli irriterade och små lesioner förekomma.

(d) Tänderna kan ändra position efter avslutad behandlingen.  Risken för denna tendens går att minimera och undvika så länge man konsekvent använder sina retainers (nattskenor) efter avslutad behandling, eventuellt men inte nödvändigtvis tillsammans med retentionstråd.

(e) Hål i tänderna (karies), parodontit, tandköttsinflammation eller permanenta märken (t.ex. avkalkning) kan förekomma om patienten konsumerar mat eller dryck innehållande socker, inte borstar tänderna eller inte använder tandtråd ordentligt innan de de applicerar SMILY clear aligners på tänderna.

Ovanstående kan även förekomma på grund av brister i: rätt användning, ordentlig munhygien och förebyggande underhåll.

(f) SMILY clear aligners kan under kort period påverka talförmågan. Det kan till exempel resultera i läspning men brukar vanligen försvinna efter 1-2 veckor.

(g) SMILY alear aligners kan tillfälligt förorsaka ökad mängd saliv eller muntorrhet.

(h) Attachments är tandfärgade “fästen” som appliceras på en eller flera av dina tänder före eller under din behandling. Attachments underlättar vissa tandrotationer som är önskvärda för behandlingsresultatet. Användning av attachments kan göra behandlingen mer synlig. Alla attachments avlägsnas efter avslutad behandling.

(i) Attachments kan falla av tänderna. I dessa fall rekommenderas du att sätta på dem igen så fort som möjligt. Det rekommenderas också att man sparar sin template som behandlaren använder för att applicera attachments i början av behandlingen. En template lämnas ut tillsammans med alla skenor under det andra besöket “Förberedelse och uthämtning av aligners”.

(j) En behandling med clear aligners kräver ofta interproximal slipning (slipning mellan tänderna) som skapar nödvändigt utrymme för att tandregleringen ska kunna utföras.

(k) Bettet kan ändras något under behandlingen. Detta kan i få fall orsaka en lätt irritation, men oftast kommer tänderna elongera (hitta varandra igen) cirka 6 månader efter avslutad behandling. SMILY clear aligners korrigerar inte kindtänderna längs bak i munnen.

(l) I några få fall kan lätt ytligt slitage förekomma på skenorna. Vanligtvis beror det på att patienten gnisslar tänder eller tänderna på ett eller annat sätt gnids mot varandra. Generellt sett är detta dock inget problem eftersom skenornas styrka och funktion kommer att förbli oförändrad.

(m) Ovanligt formade tänder, utbrutna tänder eller saknade tänder kan påverka skenornas anpassning och därför även det önskade och slutgiltiga behandlingsresultatet.

(n) Behandling av svårt öppet bett, svårt överbett eller underbett, blandad uppsättning tänder eller skeletalt smal käke kan ofta kräva ytterligare ortodontisk behandling.

(o) Ytterligare ortodontisk behandling, såsom användning av fästen och trådar, gummiband och andra hjälpmedel, kan vara nödvändiga för komplicerade behandlingsplaner där enbart aligners inte räcker till för att det önskade resultatet ska kunna uppnås.

(p) Tänder som har överlappat varandra över längre perioder kan sakna tandsköttsvävnad under interproximal kontakt när tänderna har justerats, vilket kan leda till utseendet av ett synligt svart ”triangelutrymme”.

(q) Aligners kan inte flytta på tandimplantat.

(r) Under en tandreglering kan ben och tandkött som stöder tänderna försvagas eller förvärras.

(s) Har man svår trångställning eller kraftigare obalans i käken kommer andra typer av behandlingar som till exempel käkkirurgi  att behövas. Det är viktigt att du i så fall låter läkningen ske innan du påbörjar en behandling med clear aligners. Rådgör i sådana fall alltid med kirurgen först.

(t) En tand som tidigare skadats eller på annat sätt traumatiserats kan förvärras under eller efter en behandling. I sällsynta fall kan tandens levnadslängd reduceras. Tanden kan behöva ytterligare behandling såsom endodonti (rotbehandling) eller annan typ av lagning och fyllning.

(u) Befintliga tandrestaurering som till exempel tandkronor kan lossna eller i vissa fall behöva bytas ut.

(v) Korta kliniska tandkronor kan orsaka problem med bibehållning av anordningen och hämma tandrörelser.

(w) En ortodontisk behandling kan innebära att längden på tändernas rötter förkortas, vilket i värsta fall kan utgöra en risk för tändernas levnadslängd.

(x) Skador på produkten är mer vanligt hos patienter med saknade tänder eller svår trångställning.

(y) Ortodontiska produkter eller dess delar kan sväljas av misstag.

(z) I sällsynta fall kan även problem med käkleden uppstå, vilket orsakar ledvärk, huvudvärk eller problem med öron.

(å) Allergiska reaktioner kan uppstå.

(ä) En tand kan elongera om vissa tänder inte helt eller delvis täcks av skenan.

(ö) I sällsynta fall kan patienter med ärftligt angioödem (HAE), en genetisk avvikelse, uppleva snabb lokal svullnad av subkutan vävnad, inklusive struphuvudet. HAE kan utlösas av milda stimuli, inklusive tandbehandlingar.

Informerat samtycke

Jag har läst och har fått tillräckligt med tid att läsa informationen om den ortodontiska behandlingen med clear aligners som beskrivs ovan och i detta samtycke. Jag förstår fördelarna, riskerna och nackdelarna som är förknippade med behandling samt möjligheten att inte genomgå behandlingen. Jag har blivit tillräckligt informerad och har haft möjlighet att ställa frågor och diskutera ortodonti med clear aligners med min behandlare som jag har för avsikt att genomgå behandling hos. Jag förstår att jag endast bör använda clear aligners efter konsultation och ordination från en legitimerad tandläkare. Jag ger härmed mitt samtycke till tandreglering med clear aligners från SMILY.

På grund av faktumet att tandreglering inte går att helt förutse, godkänner jag att SMILY inte har eller kan ge några garantier eller försäkringar för resultatet av min behandling. Jag förstår att SMILY inte är en leverantör av medicinska, tandläkar- eller hälsovårdstjänster och varken utövar eller kan utöva medicin, tandvård eller ge medicinsk rådgivning. SMILY eller deras representanter har inte gett mig några slags garantier för ett specifikt resultat av min behandling.

Jag förstår och samtycker till att SMILY i den utsträckning som är nödvändig för behandlingen, samlar in och använder min information, inklusive men inte begränsat till foton, intraorala 3D-skanningar, beskrivningar av diagnoser eller annan relevant information som tillhandahållits vid konsultationen.

Om jag inte ger mitt samtycke till ovanstående hantering av min information, finns det kanske risk för att jag inte kan få en behandling genom SMILY. Jag kommer inte, och inte heller kommer någon part å mina vägnar, att söka juridiskt eller ekonomiskt skadestånd eller gottgörelse för sådant utlämnande.

Jag bekräftar att användningen av min information är utan kompensation och att jag inte vill att någon å mina vägnar ska ha rätt till godkännande, krav på ersättning eller sträva efter att erhålla juridiska, rimliga eller ekonomiska skador eller gottgörelser som uppstår till följd av användning av sådant som följer villkoren i detta samtycke.

En kopia av detta samtycke anses vara lika effektivt och giltigt som originalet. Jag har läst, förstått och accepterar villkoren för detta samtycke, vilket framgår av min markering i rutan ”Informerat patientsamtycke”.

SMILY AB

T: +46 40 606 06 33
E: hello@smily.se
W: www.smily.se
Org.nr: 559274-0145